Вилоцька громада
Закарпатська область, Берегівський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Центр Надання Адміністративних Послуг

                                            УЗГОДЖЕНЕ РІШЕННЯ

             про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг

 

__01__ ._серпня__ 2021 року                                                           м.Ужгород

                                                                                      

                   Вилоцька селищна  рада, в особі селищного  голови Ковача Степана Карловича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  (надалі – Сторона 1) з однієї сторони, та Управління Держпраці у Закарпатській області в особі начальника Управління Дороша Богдана Володимировича, що діє на підставі Положення про Управління Держпраці у Закарпатській області (надалі Сторона 2),  з іншої сторони, іменовані разом надалі по тексту Сторони, уклали цю угоду про наступне:

 

 1. Мета угоди

 

1.1. У межах законодавства України, керуючись принципами партнерства, прагнучи об’єднати зусилля, сторони домовляються координувати та спільно діяти у сфері організації надання суб’єктам звернень адміністративних послуг в приміщенні Центру надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради (надалі - Центр) у порядку та у відповідності до Закону України «Про охорону праці», «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. №1107, «Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. №8, "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", та розпорядження КМУ "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг", а також забезпечити обмін інформацією, пов’язаною із виконанням Сторонами своїх повноважень, сприяти одна одній у реалізації повноважень i прав.

1.2. Перелік адміністративних послуг, що надаються у Центрі, порядок їх надання, терміни виконання та описи цих послуг погоджуються Сторонами, мають відповідати вимогам чинного законодавства та затверджуються відповідними рішеннями виконкому міської ради.

 1.3. Порядок та умови організації надання адміністративних послуг у Центрі визначаються Законом України «Про адміністративні послуги», іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини, які є предметом адміністративних послуг.

 

 1. Обов’язки сторін

 

2.1. Для досягнення мети цього Договору Сторони зобов'язуються: - забезпечити побудову відносин з суб'єктами звернень на партнерських засадах в межах діючого законодавства України з урахуванням їхніх потреб та інтересів; - досягати, шляхом зменшення витрат часу та коштів, максимального удосконалення, спрощення, скорочення та оптимізації в межах чинного законодавства процедур надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності; - з ініціативи однієї із Сторін проводити взаємні консультації та обговорення, створювати спільні комісії для вирішення в межах компетенції питань забезпечення юридичного оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою в приміщенні Центру; - оперативно реагувати та усувати виявлені недоліки, які є причиною затримки в реалізації надання суб’єктам звернень адміністративних послуг; - обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів спільної діяльності, включаючи оперативне повідомлення один одного про зміни в чинному законодавстві з питань надання адміністративних послуг; - вживати спільно усіх належних заходів у межах діючого законодавства та повноважень кожного щодо недопущення порушень прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб; - максимально сприяти налагодженню прозорих, тісних та партнерських стосунків у співпраці Центру та громадськості у сфері надання адміністративних послуг; - спільно вирішувати організаційні та технічні питання функціонування Центру; - забезпечувати удосконалення координації дій з організації документообігу між Сторонами, в тому числі вживати заходів в межах повноважень щодо забезпечення якісного електронного документообігу, скорочення термінів надання адміністративних послуг, кількості необхідних для їх отримання документів, зменшення вартості таких послуг.

2.2. Сторона 1 зобов’язується: - забезпечити організацію прийому звернень про надання адміністративних послуг та видачі належним чином оформлених результатів їх розгляду у порядку, визначеному чинним законодавством України,Положенням"Про центр надання адміністративних послуг"та порядком взаємодії його учасників відповідно до Регламенту центру надання адміністративних послуг;

* здійснювати організаційне забезпечення роботи своїх працівників, адміністраторів їх спільної діяльності і співпраці;

* забезпечити координацію спільних дій через керівника Центру;  забезпечити належне виконання положень цієї Угоди.

 2.3. Сторона 2 зобов’язується: - забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України,Положення "Про центр надання адміністративних послуг"та порядку взаємодії його учасників відповідно до Регламенту центру надання адміністративних послуг;

* забезпечити дотримання уповноваженими особами регламенту Центру та нормативно-правових актів щодо надання адміністративних послуг;

* своєчасно повідомляти Центр про зміни в діючому законодавстві, що впливають на порядок та умови надання адміністративних послуг шляхом оновлення інформаційних карток;

 * забезпечити належне виконання положень цієї Угоди; - після підписання Угоди в тижневий термін: - визначити відповідним розпорядчим актом уповноважених осіб щодо співпраці з адміністраторами Центру та надати копію такого акту керівнику Центру;

* визначити особу, відповідальну за координацію спільної із Центром роботи з питань надання адміністративних послуг з числа заступників керівника та у письмовій формі повідомити про цю особу керівнику Центру;

* надати Центру інформаційні та технологічні картки на кожну адміністративну послугу, що надається.

 

 1. Інші умови

 

3.1. Співпраця за Угодою здійснюється Сторонами за їх спільною згодою в порядку, визначеному Положенням про Центр адміністративних послуг, затвердженому відповідним рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради, та спільними рішеннями.

3.2. Рішення щодо взаємодії Сторін у Центрі, а також з інших питань приймаються під час спільних засідань Сторін або шляхом узгодження письмово.

3.3. Кожна Сторона самостійно визначає порядок доведення Угоди до своїх структурних підрозділів.

3.4. У разі необхідності за взаємною згодою до цієї Угоди можуть вноситися зміни або доповнення.

3.5. Угоду укладено в двох примірниках - по одному для кожної сторони.

 

 

Вилоцька селищна рада                               Управління Держпраці у

смт. Вилок вул.Гагаріна, 8                          Закарпатській області

тел.                                                                    тел; 2-08-03   

                                                                          м. Ужгород, вул. Минайська, 16     

 Селищний голова                                         Начальник Управління  

_________________ Степан КОВАЧ                  _____________ Богдан ДОРОШ

 «__01__» _серпня__ 2021р.                                 «__01__» _серпня__ 2021р.

      М.П.                                                                                    М.П

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

Фото без опису

ВИЛОЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИНОГРАДІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

(позачергова)

Р І Ш Е Н Н Я

від 23.06.2021р. № 00

смт Вилок

 

Про затвердження Регламенту, Положення

та   Переліку   адміністративних     послуг

Центру надання адміністративних послуг

 

З метою створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги”,  постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, рішення 6 сесії 8 скликання від 23.06.2021р. № 00 „Про внесення змін до структури Вилоцької селищної ради”, відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, позачергова сесія:

В И Р І Ш И Л И :

 1. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради (Регламент додається на додатку 1).
 2. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради (Положення додається на додатку 2).
 3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які будуть надаватися у центрі надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради (Перелік додається на додатку 3).
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природно-екологічного захисту, законності, регламенту, запобігання корупції та з релігійних питань.

 

Селищний голова

                                       С.К.Ковач

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток 1

                                                                                              до рішення 6-ої сесії 8-го скл.    

                                                                                                     від 23.06.2021р.  № 00

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради

 

 Загальна частина.

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради (далі - Центр), порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України Про адміністративні послуги.

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- оперативності та своєчасності;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру.

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується Центр.

5. Центр розміщується в зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення розміщується інформаційна вивіска з найменуванням Центру та графіком його роботи.

          Графік роботи Центру затверджується селищним головою, з урахуванням вимог Закону України Про адміністративні послуги.

          Центр працює : з 8.00 до 18.00 год. без перерви на обід, крім суботи, неділі та святкових днів.

Прийом заяв, попереднє консультування та інформування веде адміністратор Центру з 8.00 до 15.00 год. Обробка документації, передача її на виконання суб’єктам надання адміністративних послуг з 15.00 до 18.00 год.

          Вхід до Центру облаштований пандусом для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до Центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівки, на яких зазначається місце розташування Центру.

6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру.

Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини Центру.

Відкрита частина включає:

 • сектор прийому;
 • сектор інформування;
 • сектор очікування;
 • сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

          Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини Центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

7. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення Центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи Центру.

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості - інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

9. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до Центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по-батькові та посади адміністратора Центру.

11. Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів Центру.

12. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема про:

- найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб - сайту, електронної пошти;

- графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- строки надання адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру;

- прізвище, ім’я, по-батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

- користуванн я інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

- користування автоматизованою системою керування чергою ( у разі її наявності);

- положення про Центр;

- регламент Центру.

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах - накопичувачах, або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

15. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у Центрі можуть надаватися адміністративні послуги такими суб’єктами безпосередньо .

Платні послуги надаються центром згідно до чинного законодавства України у сфері надання адміністративних послуг та відповідно рішень Вилоцької селищної  ради

 Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

         17. Районна державна адміністрація, селищна рада,  а також керівник Центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

         18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив Центр, а також керівника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

 

Робота інформаційного підрозділу Центру.

          19. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому суб’єктів звернення у Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ Центру також:

 • інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції Центру;
 • консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;
 • надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

20. Районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на своєму веб - сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 12 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на інформаційних терміналах) та на веб-сайті селищної ради, повинна бути актуальною і повною. Інформація на веб - сайті Центру має бути зручною для пошуку та копіювання.

          22. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центром у спосіб, аналогічний способу звернення.

 

Керування чергою в Центрі.

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

          24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його прізвища та імені).

          25. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або електронної реєстрації на веб - сайті Центру. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

          26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у Центрі.

 

27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

          28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

          30. У разі, коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та засвідчують його повноваження.

          31. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі, коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

          32. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

          33. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

          34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

            У випадку надання платних послуг, адміністратор перевіряє наявність підтверджуючих документів про проведення оплати, копіює та заносить до бази даних в електронному варіанті, в паперовому варіанті долучає до справи

          35. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

          36. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

          37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його від скановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

          38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

39. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

 

 

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів).

          40. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27 - 39 цього регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи.

          41. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, визначеному районною державною адміністрацією, але не менше, ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру, надсилання від сканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, або в інший спосіб.

          42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по - батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи.

          43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

         44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

- своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи;

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги, тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення.

          45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі про проходження справи.

          46. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

 

          47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

          Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи.

          48. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

         49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

         50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори і керівник Центру.

         51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені районною державною адміністрацією, зберігається у Центрі.

    Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

 

Секретар ради                                         Андрея КОПТЯЄВА-РАТКОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 2

                                                                                              до рішення 6-ої сесії 8-го скл.    

                                                                                                    від 23.06.2021р.  № 00

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради

 

 1. Загальні положення.

1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Вилоцькій селищній раді.

1.2. Центр надання адміністративних послуг є структурним підрозділом селищної ради.

1.3. Рішення щодо утворення та припинення центру приймається селищним головою у погодженні на сесії ради.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, положенням про центр.

 

2. Основні завдання.

2.1. Основними завданнями центру є:

1)  організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3)  забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

 

3. Основні функції.

3.1. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5) розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

6) бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії селищної ради;

7) готує самостійно, або разом з іншими структурними підрозділами, інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові селищної ради;

8) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

9) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

10) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

12) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

13) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

14) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

15) забезпечує захист персональних даних;

16) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

17) здійснює інші, передбачені законом повноваження.

 

4. Права та обовязки.

4.1. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів рай держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

 

 

 

 

 

 

5. Взаємовідносини, зв’язок.

5.1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається Вилоцькою селищною радою.

          Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається Вилоцькою селищною радою та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.2. У центрі, за рішенням Вилоцькою селищною радою, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень селищної ради.

5.3. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

5.4. Складовою частиною центру надання адміністративних послуг Вилоцькою селищною радою є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

5.5. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

5.6. Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить не менше, як шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Центр не рідше, ніж два дні на тиждень, здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

За рішенням районної державниої адміністрації, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

5.7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

6. Керівник.

6.1. Керівником центру є державний адміністратор (надалі Керівник).

6.2. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на підставі конкурсного відбору.

6.3. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові селищної ради щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) подає на розгляд селищному голові положення про структурний підрозділ;

9) розробляє посадові інструкції адміністраторів центру та розподіляє обов’язки між ними;

10) планує роботу центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

11) звітує перед селищним головою про виконання покладених на центр завдань та затверджених планів роботи;

12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

13) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

14) представляє інтереси центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва  селищної ради;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців структурного підрозділу;

16) забезпечує дотримання працівниками ценру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 

7. Адміністратор.

7.1. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на підставі конкурсного відбору.

          Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається Вилоцькою селищною радою.

7.2. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по - батькові та найменування центру.

7.3. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

7.4. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

                             8. Реєстратор.

           8.1. Призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою на підставі конкурсного відбору.

У сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

8.1.1. здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

          8.1.2. формує, веде та забезпечує зберігання  реєстраційних справ в установленому порядку ;

          8.1.3. оформлює  та  видає  витяги  та  довідки  з Єдиного державного  реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців  (далі - Єдиний державний реєстр); 
          8.1.4. проводить державну реєстрацію змін до відомостей юридичних осіб, в тому числі і зміни до установчих документів юридичних осіб та змін до  відомостей фізичних осіб - підприємців; 
           8.1.5. проводить державну реєстрацію припинення  юридичних  осіб  та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності  фізичними особами - підприємцями; 
    8.1.6. звертається до суду за роз’ясненням судового рішення - у разі якщо судове рішення є незрозумілим, або повідомляє суд або державну виконавчу службу про неможливість виконання рішення із зазначенням підстав - у разі неможливості виконання судового рішення.
    8.1.7. вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду;

         8.1.8. здійснює облік одержаного ним від заявника електронного документа та направляє заявнику підтвердження факту одержання електронного документа, проводить необхідні реєстраційні дії у випадках, передбачених цим Законом, та надсилає заявнику відповідний документ у вигляді електронного документа. У разі наявності підстави для відмови у проведенні державної реєстрації заявникові надсилається відповідне повідомлення в електронній формі;

         8.1.9. повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи ;

          8.1.10. повідомляє правоохоронні органи у разі виникнення сумнівів щодо справжності поданих документів;

          8.1.11.проводить у випадках, передбачених Законом про реєстрацію, спрощену процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації та припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

         8.1.12. здійснює  інші  дії, передбачені Законом про реєстрацію.

8.1.13. здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи центру у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:

Основним завданням державного реєстратора є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

8.2. Державний реєстратор відповідно до покладених на нього завдань:                                                                                                                               

8.2.1. здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;

8.2.2. надає інформацію про зареєстровані права та їх обтяження відповідно до закону;

8.2.3. забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;

8.2.4. вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державного реєстру прав);

8.2.5. здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

8.2.6. забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

8.2.7. Вносить пропозиції зацікавленим органам щодо удосконалення роботи органів державної реєстрації прав;

8.2.8. Надає пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

8.2.9. Здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

8.2.10. Забезпечує захист персональних даних.

9. Матеріально-технічне забезпечення.

9.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

9.2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників (адміністраторів, спеціалістів) центру в межах виділених коштів визначає селищний голова.

 

Секретар ради                                         Андрея КОПТЯЄВА-РАТКОВСЬКА

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 3

                                                                                              до рішення 6-ої сесії 8-го скл.    

                                                                                                   від 23.06.2021р.  № 00

 

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ,

 які надаються через Центр надання адміністративних послуг

 Вилоцької селищної ради

 

 1. Адміністративні послуги, без урахування документів дозвільного характеру:

 

Перелік адмінпослуг, які надаються відділами селищної ради

  1. Дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування або в оренду).
  2. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (користування або в оренду).
  3. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.
  4. Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для впровадження підприємницької діяльності.
  5. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки або внесення змін до нього.
  6. Надання дозволів на здійснення правочинів щодо рухомого та нерухомого майна, право користування або власності на яке мають діти.
  7. Прийняття рішення про встановлення опіки (піклування) над дитиною.
  8. Прийняття рішення про створення дитячого будинку сімейного типу.
  9. Прийняття рішення щодо визначення місця проживання малолітньої (неповнолітньої ) дитини.
  10. Прийняття рішення про створення прийомної сім’ї.
  11. Прийняття рішення щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.
  12. Надання висновку щодо можливості передання дитини матері чи батькові, які повернулися з місць позбавлення волі.

 

Перелік адмінпослуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради

 

  1. Оформлення та видача паспорта громадянина України у вигляді ID – картки та у вигляді книжки з наданням права виїзду за кордон.
  2. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого;
  3. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25-  і 45- річного віку.
  4. Реєстрація місця проживання особи.
  5. Зняття з реєстрації місця проживання особи.

1.18. Реєстрація місця перебування особи.

1.19. Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи.

 

Перелік адмінпослуг які надаються  Центром надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради

сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

1.20. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та громадських формувань.

1.21. Державна реєстрація створення юридичної особи.

1.22. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу.

1.23. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу.

1.24. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи.

1.25. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту.

1.26. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа.

1.27. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи.

1.28. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи.

1.29. Державна реєстрація зміни складу з припинення /комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії/, голови комісії або ліквідатора.

1.30. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

1.31. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.

1.32. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу  юридичної особи.

1.33. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи.

1.34. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу  юридичної особи.

1.35. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

1.36. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця.

1.37. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу- підприємця.

1.38. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності  фізичної особи - підприємця.

 

Перелік адмінпослуг які надаються  Центром надання адміністративних послуг Вилоцької селищної ради

 у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

1.39. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно.

1.40. Державна реєстрація іншого права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.

1.41. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

1.42. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав.

1.43. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб’єкта цього права, інші речові права та суб’єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов’язані з проведенням державної реєстрації прав.

1.44. Внесення змін про  скасування  державної реєстрації прав.

1.45. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора  прав на нерухоме майно.

1.46. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора  прав на нерухоме майно.

1.47. Державна реєстрація припинення права власності на нерухоме майно.

 

Перелік адмінпослуг, які надаються управлінням Держгеокадастру у Виноградівському районі

1.48. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з  Державного земельного кадастру

1.49. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

 1.50. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

1.51. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно - територіальних одиниць з видачею витягу.

 1.52. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

  1.53. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно - правовими актами, з видачею витягу.

1.54. Виправлення  технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

1.55. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

- витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно - територіальних одиниць обмеження у використанні земель, земельну ділянку.

- довідки, що містить  узагальнену інформацію про землі (території);

- викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

1.56. Видача довідки про :

- наявність та розмір земельної частки (паю);

- наявність у Державному земельному кадастрі відомостей  про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

1.57. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

1.58. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

1.59. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 

2. Перелік документів дозвільного характеру, які належать до адміністративних послуг:

2.1.  Висновок  державної санітарно - епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

2.2. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

2.3. Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

2.4. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

2.9. Висновок управління Держгеокадастру про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.10. Висновок сектору містобудування і архітектури про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

2.11. Погодження розміщення рекламоносіїв у межах смуги відведення автомобільних доріг.

2.12. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

2.13. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток).

2.14. Погодження гідромеліоративних робіт у місцях, де перебувають водоплавні птахи, хутрові звірі, та промислового вилову риби, в місцях де розводяться бобри та хухолі.

2.15. Документ дозвільного характеру щодо підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову.

2.16. Дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

2.17. Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

2.18. Дозвіл на розміщення відходів.

2.19. Дозвіл на спеціальне водокористування.

2.20. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

2.21. Висновок державної екологічної експертизи.

2.22. надання та переоформлення дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

2.23. реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 

 

  1. реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт (щодо об’єктів з незначним класом наслідків СС1);
  2. видача  дозволу на виконання будівельних робіт (щодо об’єктів з середнім (СС2) та значним (СС3) класом наслідків);
  1. . прийом в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти з видачею відповідних сертифікатів, реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

 

 

 

 

Секретар ради                                         Андрея КОПТЯЄВА-РАТКОВСЬКА

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь